Zmieniamy Obraz
Świata Finansów

Bierzesz kredyt w dowolnie wybranym przez siebie banku, lub instytucji finansowej. W procesie ubiegania się o niego pomagają ci Eksperci z najbardziej doświadczonych firm doradczych w naszym kraju. Przeprowadzają cię przez zawiły proces ubiegania się o kredyt aż do momentu jego wypłacenia.
Proces jest możliwy do przeprowadzenia bez względu na to czy masz już wybraną ofertę kredytową, czy dopiero szukasz dla siebie najlepszego rozwiązania.

Po potwierdzeniu wypłaty kredytu przekazujemy w twoim imieniu środki na wcześniej wybraną przez ciebie Organizację Pożytku Publicznego.

Czy konsultacja z doradcą jest dla mnie zobowiązująca ?

Nie. Spotkanie jest dobrowolne i ma na celu jak najlepszy dobór produktu, lub potwierdzenie możliwości uzyskania tego, który wcześniej został wybrany. Nie wiążecie się żadnymi umowami. Nie ponosicie z tego tytułów żadnych dodatkowych kosztów.

Do kiedy mogę podjąć ostateczną decyzję dotyczącą współpracy z Conviter ?

Wiążące jest dopiero ostateczne podpisanie umowy kredytowej z bankiem. To tego momentu wszelkie decyzja są po waszej stronie.

Czy oferta w bezpośrednio w banku może się różnić ?

Tak. Zazwyczaj dzięki wsparciu doświadczonych doradców możliwe jest znalezienie, lub wynegocjowanie indywidualnych, często lepszych warunków. Zakładamy, że każdy zdecyduje się na współpracę z Conviter tylko w momencie, gdy będzie pewny, że oferta jest taka sama, lub lepsza, niż uzyskana bezpośrednio w banku.

Co muszę zrobić, żeby skorzystać z waszej pomocy ?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z nami za pomocą formularza zgłoszeniowego. W ciągu 48h od zgłoszenia skontaktuje się z wami dedykowany doradca w celu omówienia szczegółów.

Skąd biorą się pieniądze przekazywane na pomoc charytatywną ?

System współpracy banków, czy towarzystw ubezpieczeniowych w firmami doradczymi jest standardem na naszym rynku. Obecnie ok 30-40% Klientów banków pochodzi z podmiotów zewnętrznych. Dzięki temu banki nie muszą ponosić kosztów budowy dodatkowych oddziałów, szkoleń pracowników, czy akcji marketingowych. Cześć z zaoszczędzonych pieniędzy jest przeznaczane na wynagrodzenie firm doradczych. My działamy podobnie. Przeznaczając jednak dużą cześć naszych przychodów na pomoc potrzebującym, łączymy działalność komercyjną i charytatywną.

Skąd będę wiedzieć, że moje zgłoszenie do was wpłynęło ?

Każdy Klient otrzymuje potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenie na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Jak dowiem się, że pieniądze zostały przekazane do wybranej organizacji ?

Po przekazaniu przez nas środków do wybranej przez Was organizacji, otrzymujecie na adres mailowy podany podczas rejestracji, potwierdzenie przelewu środków z naszego konta na konto organizacji.

Kiedy następuje przekazanie środków do wybranej organizacji ?

W przypadku:

  • kredytów – do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym dany kredyt zastał wypłacony.
  • ubezpieczeń – do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została opłacona pierwsza składka ubezpieczenia.

Czy jesteście fundacją ?

Nie. Nie zajmujemy się dystrybucją środków na poszczególne cele. Tą decyzję pozostawiamy Klientom, a następnie Organizacjom Pożytku Publicznego. OPP mają znacznie większe doświadczenie w tym zakresie i doskonale wiedzą, gdzie dokładnie środki powinny być skierowane. Jednym z naszych celów jest zorganizowanie środków finansowych na tą pomoc.

Czym różnie się Wasza akcja od 1% podatku ?

Zasadniczo niczym. I w jednym i drugim przypadku wybieramy, do kogo mają trafić środki. W naszym przypadku decydujemy, czy Komuś pomożemy, czy pieniądze trafią do prywatnych kieszeni i nie będziemy mieli wpływu na co zostaną przeznaczone.

Pomagam waszymi pieniędzmi ?

Co do zasady tak, choć my środków na cele charytatywne z góry nie traktujemy jako nasze. Raczej jesteśmy pomostem pomiędzy naszymi Klientami, a potrzebującymi.

Jeśli mam wybór pomiędzy możliwością pomocy, a jej brakiem, to czy jest jakiś powód dla którego miałbym nie wybrać tej pierwszej opcji ?

Nie. To jest tylko i wyłącznie kwestia decyzji Klientów. Pomogą lub nie. Jednakże nie pomagając, nic nie zyskają.

Dlaczego najczęściej nie wspomagamy Organizacji Charytatywnych ?

Jednym z głównych powodów jest fakt braku pieniędzy na to. My wychodzimy naprzeciw temu problemowi i dajemy Klientom środki na ten cel.

Kogo mogę wspomóc ?

Decyzja należy do Klientów. Może to być dowolna Organizacja Pożytku Publicznego jak i każda inna organizacja niekomercyjna.