Fundacja Żółty Szalik – KRS:0000509119

Nr. konta:

KRS:

Fundacja Żółty Szalik to organizacja nastawiona na wszechstronne wsparcie rozwoju społeczności lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Podejmuje działania w obszarze wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych i in. Naszym celem jest inicjowanie modelowych rozwiązań społecznych, które realizowane są dzięki partnerskiej współpracy z przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działania.
Kluczowe obszary zaangażowania Fundacji to:
– praca z rodziną – edukacja społeczna, wspieranie funkcji wychowawczych, wsparcie psychologiczne, mediacje, poradnictwo specjalistyczne;
– wsparcie środowisk osób starszych – organizacja wolontariatu seniorów, usługi asystenckie i opiekuńcze, edukacja seniorów (w tym kompetencji IT), wsparcie w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego;
– reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych;
– wsparcie społeczności – integrowanie środowisk poprzez wspieranie i promowanie różnych form aktywności społecznej (inicjatywy sąsiedzkie i podwórkowe, animacja społeczna;
– przedsiębiorstwo społeczne – Fundacja prowadzi działalność gospodarczą – Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku – której zyski przeznaczone są w całości na realizację misji organizacji, zatrudniamy w niej przede wszystkim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, co jest formą reintegracji społeczno-zawodowej.
Od roku 2014 Fundacja prowadzi fundusz stypendialny „W głowie się mieści”. Na pomoc stypendialną mogą liczyć uczniowie w trudnej sytuacji materialnej – zarówno uczniowie szczególnie uzdolnieni jak i osoby z problemami w nauce. Założeniem programu stypendialnego jest nie tylko wsparcie młodzieży w podniesieniu wyników w nauczaniu, ale też zachęceniu ich do podejmowania aktywności pozaszkolnych, np. w formie wolontariatu czy udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz wzmacnianie ich potencjałów poprzez wspieranie rozwoju ich talentów i pasji. Innowacyjnym elementem, który wyróżnia fundusz stypendialny „W głowie się mieści” spośród innych jest skierowanie części stypendiów do dzieci mających niskie wyniki w nauce. Dzieci te przy aktywnej współpracy ze szkołą, nauczycielami i innymi organizacjami biorą udział w korepetycjach, spotkaniach motywacyjnych, wolontariacie itp. Celem tych działań jest zarówno poprawa ocen stypendystów jak i podniesienie poziomu ich aktywności społecznej.
Już dziś możesz ufundować potrzebującemu dziecku:
– miesięczne stypendium wpłacając 120 zł.
– półroczne stypendium wpłacając 600 zł.
– roczne stypendium wpłacając 1200 zł.

Wesprzyj nasz Fundusz i pomóż dzieciom spełniać swoje marzenia! I pamiętaj – każda Złotówka jest na wagę Złota!
Możesz wesprzeć nasz Fundusz poprzez:
dokonanie wpłaty na konto: 49 8313 0009 0033 4828 2000 0050
lub zaangażowanie własne, np. w korepetycje
lub przekazując nam jakiś przedmiot, który mógłby np. zostać zlicytowany na naszej aukcji charytatywnej.
Odwiedź nas na www.zoltyszalik.org

Zbiórka w trakcie

Wypłacono 0 zł z zadeklarowanych 1027.269

Wybierz jaki kredyt potrzebujesz i kogo chcesz wesprzeć

Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie ustalimy wszystkie szczegóły.

Twoje wsparcie wyniesie:

Twoje dane osobowe

Administratorem danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 76. Więcej...